Giới thiệu khóa học rang cà phê Coffee way

Giáo trình rang cà phê / Cơ bản?

Coffee Roasting Course Foundation

Thời gian: 1 tuần 2 buổi * 4 tuần + luyện tập cá nhân.
Địa điểm: Coffee Way Roastery
Đối tượng: Người mới bắt đầu / Những người hiện đang rang hoặc muốn được đào tạo có hệ thống.
Người hướng dẫn: Hướng dẫn viên Coffee Way & SCA Roaster
Học phí: Học vấn – 10tr (Thanh toán đầy đủ trước khi khai giảng: 8tr) – (Một kèm một 15tr)
Chủ nhà: Coffee Way LAB
Nội dung chính đào tạo:

 • Hiểu về cà phê nhân (Green Beans) / Rang là gì? / Tên và tính năng của máy rang / nồi rang –  lưới sắt. 
 • Tên và đặc điểm rang xay / Chuẩn bị rang / Làm nóng trước / Đầu vào – Nhiệt độ /
 • Hiểu biết về Thời gian rang / Gia nhiệt sơ bộ / Các dạng truyền nhiệt và các phương thức truyền nhiệt.
 • TP (turning point)/ 1st crack / 2nd crack / Tìm hiểu về khí thải và đối lưu / Quản lý Chaff /…
 • Phản ứng thu nhiệt / Phản ứng tỏa nhiệt / Phản ứng Maillard / Phản ứng caramel /
 • Thực hành ghi Roasting Profile Recording / Hiểu ROR / Hiểu DTR / Chuẩn bị và Hoàn thiện / Vệ sinh Làm Cooling /
 • Baked Roasting / Slow – Medium Roasting / Dark Roasting / Under Roasting and roasting troubles and solutions.
 • Rang có trọng lượng body / cà phê nhân Việt Nam & Roasting Profile
 • Cupping Basics (Những điều cơ bản về nếm thử)
 • How to Use the Aroma Wheel (Cách sử dụng vòng tròn hương thơm).
 • First wave of coffee: Rang mạnh: Cà phê sẽ có body hơn.

Khóa đào tạo / Trung cấp rang cà phê?

Coffee Roasting Course: Intermediate

Thời gian: 1 tuần 2 buổi* 4 tuần + luyện tập cá nhân
Địa điểm: Coffee Way Roastery Luỹ Bán Bích
Đối tượng: Người mới bắt đầu, những người hiện đang rang hoặc những người muốn đào tạo có hệ thống.
Người hướng dẫn: Hướng dẫn viên Coffee Way & SCA Roaster
Học phí: (Tel :        ) 15tr (Thanh toán đầy đủ trước khi khai giảng: 12tr) (một kèm một 20tr)
Chủ nhà: Coffee Way LAB
Nội dung chính đào tạo:

 • Hiểu biết về cà phê nhân (Green Beans) theo giống và quy trình /
 • Hiểu biết về cấu trúc máy rang /
 • Ứng phó theo môi trường / Roasting Point SCAE / SCAA / SCA /
 • Kiểm soát nhiệt độ đầu vào / Kiểm soát công suất hỏa lực (Lửa)/
 • Nhiệt độ Bean / Nhiệt độ khí thải / Nhiệt độ Drum / Nhiệt độ bên trong (chamber)
 • Kiểm soát khí thải / Khởi động và mẻ rang (batch)
 • Roasting point theo tỷ trọng / Roasting point theo độ ẩm /
 • Roasting point theo Độ Cao Vùng Trồng cà phê nhân
 • Roasting point theo kích thước cà phê nhân / Roasting point theo môi trường /
 • Roasting point theo quy trình / Roasting point  theo thời tiết /
 • Rang kép là gì / Trộn trước – Sau phối trộn
 • Điều chỉnh ROR / Điều chỉnh DTR / Rang nhanh – Vừa / Roasting profile độ ngọt
 • Cupping – Cách sử dụng Aromatic Wheel and Aroma Kit.
 • Cách sử dụng và hiểu Số Agtron No /
 • Rang cao cấp (làn sóng thứ hai): Rang mạnh / Vừa: Ngọt / body

Chương trình học rang / Khóa học nâng cao?

Coffee Roasting Course Professional

Thời gian: 1 tuần 2 buổi * 4 tuần + luyện tập cá nhân
Địa điểm: Coffee Way Roastery Luỹ Bán Bích
Đối tượng: Sinh viên tốt nghiệp trung cấp / Những người hiện đang rang và muốn học cách rang cà phê đặc sản và thế giới.
Người hướng dẫn: Hướng dẫn viên Coffee Way & SCA Roaster.
Học phí: (Tel :     ) 20tr (Thanh toán đầy đủ trước khi khai giảng: 15tr) (tặng kèm một 25tr)
Chủ nhà: Coffee Way LAB
Các tính năng: Trải nghiệm rang thực tế.
Nội dung chính đào tạo: Rang Specialty (làn sóng thứ ba):

 • Roasting point có hương thơm (Aroma) và độ Acid / roasting đại diện cho các đặc tính của các giống cây cà phê.
 • Làn sóng thứ hai là gì? / Cà phê Bắc Âu (Nordic Coffee) / Light Roasting / Sample Roasting /
 • Biên dạng chênh lệch theo thời gian và hỏa lực(Lửa) / Hiện tượng sau vết nứt đầu tiên /
 • Tạo profile Specialty coffee / Roasting profile Số lượng nhỏ và Dung lượng lớn
 • Roasting point theo giống cà phê / đặc điểm của cà phê theo châu lục
 • Phương pháp lắp đặt hệ thống xả và phương pháp điều khiển / sắp xếp liên tục
 • Soak Roasting /
 • Scott Rao / Willem Boot / Tin Wendelboe
 • World coffee Roasting Championship Profile / Tạo hồ sơ rang thương mại
 • Tạo Roasting Profile cá nhân của cá nhân mình / Hiểu biết về tổng thất thoát hữu cơ /
 • Thử nếm CQI: Giấy ghi âm / Thực hành sổ ghi chép thử nếm
 • Cách sử dụng Artisan / Cách sử dụng Brix / TDS.
 • Cách chăm sóc và vệ sinh máy rang

Chương trình học rang / Khóa học tư vấn rang cà phê?

Coffee Roasting Course: Managemt consulting

Thời lượng: 1 tuần 2 buổi * 4 tuần + luyện tập cá nhân
Địa điểm: Coffee Way Roastery Luỹ Bán Bích
Đối tượng: Người đã hoàn thành khóa học rang từ trung cấp trở lên / Đang trong quá trình rang, chuyên rang thương mại / Điều hành quán cà phê rang xay.
Người hướng dẫn: Coffee Way / SCA Roasting Quandy Roaster có đủ điều kiện được giám sát.
Phí học:
Chủ nhà: Coffee Way LAB.
Nội dung chính đào tạo:

 • Tìm hiểu thị trường cà phê và thị trường cà phê nhân /
 • Các loại và đặc điểm của các thương hiệu rang xay thế giới /
 • Lắp đặt máy rang cà phê / Lắp đặt và bảo trì ống xả (Duct) / Điều chỉnh máy rang.
 • Công suất rang lớn / Công suất và quản lý mẻ rang đa dạng
 • Hương vị khác nhau tùy thuộc vào máy rang / Đặc tính cà phê theo nhiệt truyền dẫn và nhiệt đối lưu.
 • Tư vấn roasting profile cho Roastery / Chỉnh sửa roasting profile cho Roastery cà phê.
 • Tư vấn quản lý và kiểm soát môi trường Roastery / Giai đoạn rang và thương mại hóa mẫu /
 • Tạo sản phẩm cà phê cá nhân của mình / Mục đích và chiến lược pha trộn          
 • Bảo quản và kiểm soát độ ẩm cà phê green bean / Quản lý và kinh doanh cà phê nhân /
 • Tiếp thị / Chiến lược bán hàng/ Định giá và Tiếp thị / Quản lý Hàng tồn kho /
 • Thực hành tập trung vào sản xuất hàng loạt thương mại.
 • Sự phát triển của rang (làn sóng thứ tư): dòng rang hiện đại Quán cà phê rang xay cá nhân / Tự động hóa Cafe / Nhượng quyền thương mại / Tư vấn hồ sơ sản phẩm.