Chương trình đào tạo
Barista Cao cấp
đầu tiên của Coffee Way Lab tổ chức vào

– Gồm 8 học viên đã theo học từ:
Khoá Sơ Cấp, Trung Cấp các khoá trước.
– Học phí Barista cao cấp là 4,5 triệu, gồm 6 buổi học.

Nếu học viên muốn biết thêm thông tin về khoá học 
hoặc đăng ký các khoá học sau vui lòng
liên hệ: 093.8788.051 để được tư vấn thêm.

COFFEE WAY LAB